Cadrul legislativ al Codului Rutier cu privire la spațiile de parcare destinate în exclusivitate persoanelor cu dizabilități se referă nu doar categoriei de persoane cu nevoi speciale deținătoare a unui carnet de conducere, ci și acelei categorii de persoane cu dizabilități care nu au în posesie un autoturism și nici a unui permis de conducere dar care în ciuda acestui lucru se deplasează mai ușor din punctul X spre Y folosind o mașină condusă de o persoană terță. În ambele cazuri este necesar ca aceste categorii de persoane (mai ales persoanele cu dizabilități motorii grave sau oricare alt tip de dizabilitate grav) să fie posesoare de așa-numitul card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare.

         Cardul-legitimație de parcare se acordă persoanei solicitante (asistentului personal după caz) și nu autoturismului.  Legea prevede clar că autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimație beneficiază de parcare gratuită.i

Perioadele de valabilitate a cardului-legitimație în funcție de gradul de handicap vor fi următoarele:

– gradul grav / valabilitate „permanent„;
– gradul accentuat / valabilitate 12 luni;
– gradul mediu / valabilitate 6 luni;

În cazul deteriorării cardului-legitimație, persoana în cauză beneficiază de schimbarea a acestuia. Cei care au în îngrijire persoane cu dizabilități pot beneficia de această scutire, prezentând cererea, documentul de îngrijitor, declarația pe proprie răspundere din care să rezulte numele asistatului, încadrarea în grad a acestuia, copie a actului de identitate al îngrijitorului și certificatul de înmatriculare al mașinii. ­Solicitanții depun cererile la Primărie, care în timp de o lună eliberează cardurile-legitimații, care vor fi valabile pe întreg teritoriul țării.

Cardul-legitimație pentru locuri gratuite de parcare va avea următoarele caracteristici:

 • dimensiuni 106mm/148mm, culoare albastru deschis, excepție făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de albastru închis,
 • va fi plastifiat, excepție făcând doar spațiul rezervat semnăturii titularului în partea stângă verso.
 • totodată, partea din stânga față a cardului va conține simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, data la care expiră cardul, seria și numărul acestuia, precum și denumirea și ștampila autorității emitente.
 • partea din dreapta față va conține de asemenea afirmația „Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap”, precum și cuvintele „Model al Comunității Europene” în limba română și ca fundal codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând Uniunea Europeană.
 • partea din stânga verso va conține numele și prenumele titularului, precum și semnătura și fotografia acestuia. Partea din dreapta verso va conține afirmația „Acest card-legitimație îndreptățește titularul la locuri de parcare special amenajate în România”, precum și „Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimație va fi afișat în partea din față a autovehiculului, astfel încât acesta să fie vizibil pentru verificare”.

            Acte necesare pentru eliberarea cardurilor-legitimație pentru locurile gratuite de parcare pentru persoanele cu dizabilități

Eliberarea acestor carduri-legitimație se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.

1. Listă documente necesare:

 • cerere (se eliberează de către Primăria pe teritoriul căreia persoana cu dizabilitate își are domiciliul);
 • copie a certificatului de încadrare în grad și tip de dizabilitate eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu dizabilități sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități, în termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • cardul-legitimație expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card.
 1. Pentru a putea elibera cardul-legitimație pentru locurile gratuite de parcare reprezentanților legali ai PERSOANELOR ADULTE cu dizabilități, aceștia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menționat următoarele documente:
 • Dispoziția Primarului teritoriului unde se are domiciliul prin care este instituită curatela pe seama persoanei cu dizabilități și reprezentantul acesteia este numit curator al respectivei persoane;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei cu dizabilități);
 • Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei cu dizabilități.
 1. Pentru eliberarea cardului-legitimație pentru locurile gratuite de parcare reprezentanților legali/asistenți maternali ai PERSOANELOR MINORE cu dizabilități, aceștia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menționat următoarele documente:
 • Copie după certificatul de naștere al copilului;
 • Copie act de identitate reprezentant legal sau asistent maternal;
 • Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau document din care să rezulte că este asistent maternal cu drepturi părintești dobândite prin hotărâre judecătorească;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei minore cu dizabilități).

Notă:
Fiecare document depus în copie va fi însoțit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticității.

Acest material este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale și nu reprezintă un reper d.p.d.v. legal, juridic sau medical. 
Distribuie să afle lumea !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *